Some vintage footage of Women’s Jiu-Jitsu in 1947!

Women’s Jiu-Jitsu in 1947!

Documentaries |
About The Author
-