Opening the guard in Jiu -Jitsu by Fernando Paradeda

Opening the guard – Fernando Paradeda

Closed Guard, Guard - Bottom |
About The Author
-