John Danaher teaches a few different takedown setups to Gordon Ryan.

Gordon Ryan Sharpens His Gi Game With John Danaher

BJJ Lifestyle, Documentaries |
About The Author
-